GIS
mapa

Badania geośrodowiskowe dla zrównoważonego rozwoju oraz rozpoznawanie zagrożeń pogranicza Polsko-Litewskiego poszerzone o problematykę ochrony brzegu morskiego

Geoaplinkos tyrimai darniam vystymui ir gamtiniu pavoju identifikavimas Lenkijos - Lietuvos pasienyje bei Baltijos pajurio ruože

Geoenvironmental investigations for sustainable development and identification of natural hazards on Polish-Lithuanian cross-border area and Baltic coastal area

w3c | css