Ikona Zasady korzystania z CBDG Zasady korzystania z CBDG

Popularyzowanie wiedzy o budowie geologicznej kraju, zasobach surowców mineralnych, stanie środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wyników badań naukowych to jedne z najważniejszych zadań statutowych Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Działając w ramach instytucji, której powierzono obowiązki państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej nadzwyczaj poważnie traktujemy swoje powinności wobec społeczeństwa i państwa. Dokładamy zatem wszelkich starań, aby możliwie szeroko udostępnić wiedzę, którą dysponujemy. Jest to również wypełnienie obowiązku zapewnienia dostępu do informacji publicznej wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.).

Wszystkie materiały znajdujące się w tym serwisie można wykorzystywać do tworzenia własnych opracowań oraz do dalszego rozpowszechniania za pomocą mediów klasycznych i elektronicznych na zasadach i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.).

Wymagamy jednak, aby każdorazowo i wyraźnie podawać źródło informacji – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, wraz z adresem, np.: https://baza.pgi.gov.pl, https://jaskinie.pgi.gov.pl, https://otwory.pgi.gov.pl itp. Ponadto bylibyśmy wdzięczni za informację, gdzie i kiedy zamieszczono nasze materiały.

Powyższe zezwolenie w żaden sposób nie ogranicza autorskich praw osobistych twórców poszczególnych publikacji, zdjęć i rysunków, zgodnie z przepisami prawa.

Korzystanie z danych CBDG szczegółowo określają "Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB".

Informacje o prawie do informacji geologicznej, oraz jej przekazywaniu, gromadzeniu i udostępnianiu znajdują się na stronie
Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Informacja geologiczna".

Dostęp do danych szczegółowych

Dokładne informacje, na temat zasad dostępu do danych szczegółowych, składania wniosków i opłat, znajdują się na stronie internetowej Narodowego Archiwum Geologicznego "Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej".

Zespół do spraw Obsługi Wniosków NAG
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
bud. im. Jana Wyżykowskiego, pok. nr 7, 8 (parter)
tel. 22 45 92 389, 22 45 92 399
e-mail: wnioski.nag@pgi.gov.pl