Finansowanie

Prace nad prowadzeniem i rozbudową Centralnej Bazy Danych Geologicznych finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logo NFOSiGW