CBDG Newsletter

W biuletynach informacyjnych CBDG można w nich znaleźć informacje o Centralnej Bazie Danych Geologicznych, o nowych grupach danych i zmianach w aplikacjach.

Subskrybcja biuletynu CBDG

Archiwalne biuletyny CBDG

 • 10.08.2023 PL, 10.08.2023 EN
  • Nowa strona CBDG;
   New CBDG website
 • 15.06.2023 PL
  • CBDG na Pikniku Naukowym w Sopocie
 • 31.05.2023 PL, 31.05.2023 EN
  • Nowe dane z obszaru Bałtyku w aplikacjach CBDG;
   New data from the Baltic area in CBDG applications
 • 1.12.2022 PL
  • Poznaj zasoby danych oceanograficznych!
 • 17.11.2021 PL, 17.11.2021 EN
  • Nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 w internecie;
   New sheets of Detailed Geological Map of Poland 1:50 000 on the web
 • 17.09.2021 PL, 17.09.2021 EN
  • Nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 w internecie;
   New sheets of Detailed Geological Map of Poland 1:50 000 on the web
 • 14.06.2021 PL, 14.06.2021 EN
  • Nowe arkusze Geologicznej Mapy Polski 1:200 000 w internecie;
   New sheets of Geological Map of Poland 1:200 000 on the web
 • 29.03.2021 PL, 29.03.2021 EN
  • Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (MOEK);
   Monitoring of Opencast Mining (MOEK)
  • Nowe teksty arkuszy SMGP dostępne w internecie;
   New explanatory texts DGMP sheets available on the Internet
 • 29.01.2021 PL, 29.01.2021 EN
  • Geologiczne, arkuszowe mapy dna Bałtyku do pobrania;
   Geological map sheets of the Baltic Sea to download
 • 05.01.2021 PL, 05.01.2021 EN
  • Nowe arkusze SMGP dostępne w internecie;
   New DGMP sheets available on the Internet
 • 04.12.2020 PL, 04.12.2020 EN
  • Aplikacja CBDG GIS informuje o możliwościach dostępu do danych przestrzennych;
   The CBDG GIS application informs you about the possibilities of accessing spatial data
 • 17.09.2020 PL, 17.09.2020 EN
  • Narzędzie informatyczne projektu Waterprotect;
   Collaborative management tool of the Waterprotect project
 • 23.06.2020
  • Wszystkie arkusze MGśP II w internecie
  • Nowe teksty do MHP w internecie
 • 04.05.2020
  • Nowe arkusze MGśP II w internecie
  • Nowe teksty do MHP-GUPW w internecie
 • 29.04.2020
  • Nowa Aplikacja CBDG Dokumenty
 • 30.12.2019
  • Nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 w internecie
 • 04.12.2019
  • Udostępniamy Mapę koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów
  • Nowe arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000 PPW-WJ w internecie
  • Nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 w internecie
 • 08.11.2019
  • Nowe sposoby dostępu do danych geologii inżynierskiej
 • 08.05.2019
  • Dane dotyczące złóż wybilansowanych dostępne w internecie
 • 10.04.2019
  • Kolejne 228 arkuszy MHP-PPW-WH w internecie
 • 26.02.2019
  • Kolejne 211 arkuszy MGśP II w internecie
 • 28.12.2018
  • Zamknięcie Przegladarki geograficznej CBDG
 • 21.11.2018
  • Nowy portal mapowy GEOLOGIA
 • 23.03.2018
  • Kolejna partia arkuszy SMGP została udostępniona w internecie
 • 29.12.2017
  • Nowe dane geologiczno-inżynierskie w internecie
 • 26.10.2017
  • Nowa wersja aplikacji GeoLOG
 • 23.08.2017
  • Analizy CBDG mają swoją stronę www
  • Kolejne 164 arkusze MGśP II w internecie
  • Nowe 44 teksty do MHP-PPW-WJ w internecie
 • 29.06.2017
  • Pobieranie plików z CBDG w nowej odsłonie
 • 20.03.2017
  • Mapa Geośrodowiskowa Polski II (MGśP II)
 • 22.02.2017
  • Mapa Geośrodowiskowa Polski(MGśP) Plansza B = 100%!;
  • Kolejne 215 tekstów SMGP jest dostępnych w internecie
 • 10.01.2017
  • "Kolizje środowiskowe" w aplikacji GeoLOG;
  • Warunki korzystania z informacji sektora publicznego (ISP)
 • 31.08.2016
  • Mapa Litogenetyczna Polski do pobrania
 • 26.08.2016
  • Aplikacja przekierowująca do zasobów źródłowych (CBDG resources)
 • 29.07.2016
  • Nowe adresy mapowych usług sieciowych WMS i WFS
 • 28.12.2015
  • Mapa Stanisława Staszica z 1806 r. w aplikacji GeoLOG
 • 18.11.2015
  • Nowe warstwy w aplikacji GeoLOG: Kopaliny, Antropopresja;
  • Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
 • 05.11.2015
  • Otwory geologiczno-inżynierskie z Warszawy
 • 26.10.2015
  • Zmiany w aplikacji GeoLOG - nowe mapy podkładowe
 • 21.08.2015
  • Zmiany w aplikacjach mobilnych CBDG
  • Nowe narzędzia do produkcji aplikacji
 • 07.07.2015
  • Nowa główna strona Centalnej Bazy Danych Geologicznych;
  • Nowa przeglądarka usług WMS