Ikona Słowniki CBDG Słowniki stratygraficzne CBDG

Słowniki stratygraficzne mają szczególne, strategiczne znaczenie dla CBDG. Do ich przeglądania służy aplikacja CBDG Stratygrafia Umożliwia ona wyszukiwanie, przeglądanie, drukowanie oraz eksport wybranych informacji na temat różnego typu wydzieleń stratygraficznych ze słowników stratygraficznych CBDG. Aktualnie publicznie dostępne są:

  • Słownik jednostek chronostratygraficznych,
  • Słownik jednostek klimatostratygraficznych
  • Słownik jednostek litostratygraficznych.

Słowniki te opracował zespół stratygrafów głównie z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB i Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Stratygrafii (ICS) oraz według Polskich Zasad Stratygrafii. Prace prowadzono do 2012 roku i je przerwano. Aktualna zawartość słowników wciąż więc wymaga prac porządkowych i aktualizacji. Mamy nadzieję na wznowienie współpracy ze specjalistami i dokończenie dzieła.

Korzystanie z aplikacji CBDG Stratygrafia

Słownik jednostek chronostratygraficznych

Słownik można przeglądać na dwa sposoby: alfabetycznie lub hierarchicznie. Możliwe jest również wyszukiwanie jednostek stratygraficznych na podstawie szczegółowych kryteriów.

Słownik jednostek klimatostratygraficznych

Słownik można przeglądać na dwa sposoby: alfabetycznie lub hierarchicznie.

Słownik jednostek litostratygraficznych Polski

Pierwsza, podstawowa wersja Słownika polskich jednostek litostratygraficznych (SJLP) powstała w latach 2004-2011. Słownik zawierał informacje o ponad 2600 formalnych i nieformalnych jednostkach litostratygraficznych. Aplikacja internetowa została stworzona do przeglądania słownika, ale nie jest już aktywna.

Słownik można przeglądać w aplikacji CBDG Stratygrafia tylko w formie plików tekstowych (PDF i DOC) lub w przypadku załączników graficznych jako plików graficznych (PNG).