Ikona Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) https://baza.pgi.gov.pl oraz jej aplikacji.

  • Data publikacji strony internetowej 2004-01-01.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji 2023-05-25.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Film nie posiada ścieżki dźwiękowej z objaśniającym tekstem. Planowane jest odpowiednie uzupełnienie ścieżki dźwiękowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-25.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Paciura, adres poczty elektronicznej cbdg@pgi.gov.pl, telefon +48224592277.

Zgłaszając problem prosimy podać:

  • swoje dane kontaktowe,
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i sposób jego rozwiązania, jaki byłby dla zgłaszającego najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centralna Baza Danych Geologicznych jest cyfrowym zasobem, który nie posiada fizycznej lokalizacji dostępnej dla użytkowników. Dostęp do CBDG jest możliwy tylko poprzez strony i aplikacje w sieci. Informacja o dostępności do wszystkich budynków PIG-PIB znajduje się na stronie Deklaracji dostępności PIG-PIB.

Aplikacje mobilne

CBDG udostępnia aplikację mobilną GeoLOG.