Baner CBDG

Centralna Baza Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. CBDG to duży system informatyczny, na który składa się szereg ściśle powiązanych podsystemów gromadzących informacje z różnych dziedzin geologii. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

Kluczowym zasobem CBDGdane przestrzenne. Szereg specjalistycznych aplikacji zapewnia na wiele sposobów dostęp do danych przestrzennych z różnych dziedzin geologii.

Dziedzinowe, specjalistyczne aplikacje CBDG pozwalają szybko i precyzyjnie dotrzeć do różnego typu danych. Stale rozwijany i poszerzany bezpłatny, internetowy dostęp do bazy stanowi najszybszy sposób dotarcia do gromadzonych w archiwach przez dziesiątki lat informacji o geologii Polski. To między innymi dlatego skrót CBDG można odczytywać też jako:

CBDG = Coraz Bardziej Dostępna Geologia