Icon CBDG Cooperation Współpraca europejska: eEarth, GEOMIND, Geo-Seas, Waterprotect

Pracownicy tworzący CBDG są współautorami europejskich projektów eEarth, GEOMIND, Geo-Seas i WATERPROTECT. Dzięki międzynarodowej współpracy powstały dostępne w internecie wielojęzyczne aplikacje do udostępniania danych o otworach wiertniczych i badaniach geofizycznych, także z terenów morskich.

Waterprotect

waterprotect Zespół CBDG w ścisłej współpracy z hydrogeologami PIG-PIB oraz polskimi partnerami: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, wziął udział w Projekcie Waterprotect (2017-2020), który miał na celu wypracowanie nowoczesnych zasad gospodarowania zasobami wodnymi i efektywnej ochrony wód na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo. Projekt był realizowany 7. krajach Europy w zlewniach różnych rzek łącznie przez 28 firm i instytucji. W jego wyniku powstało między innymi tzw. narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie zlewnią. W ten sposób siłami pracowników CBDG powstało dedykowane repozytorium zharmonizowanych danych i dwie aplikacje mapowe: Portal WATERPROTECT i Aplikację mobilną WATERPROTECT, prezentujące różnego typu dane przydatne w zarządzaniu zlewnią.

GEOMIND

cbdg_geomind Zespół tworzący CBDG w ścisłej współpracy z innymi zakładami PIG brał czynny udział w międzynarodowym projekcie GEOMIND. Projekt był wykonywany przez konsorcjum złożone z 12 instytucji partnerskich z 9 krajów europejskich. W ramach tego projektu został uruchomiony internetowy wielojęzyczny portal integrujący dane geofizyczne pochodzące z zasobów poszczególnych krajów zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Przygotowane zostały także międzynarodowe standardy reprezentacji zarówno metadanych, jak i danych szczegółowych, co stanowiło wsparcie dla dalszej integracji i rozpowszechniania europejskich czy globalnych zasobów geoinformacji. Projekt zamknięty, nieczynny.

Geo-Seas

Geo-Seas Geo-Seas jest projektem, którego celem jest zebranie w jednym miejscu informacji o danych z dziedziny geologii i geofizyki pozyskanych podczas badań morskich obszarów Europy. Dane te pochodzą z 26. ośrodków badawczych znajdujących się w 17. państwach. W Polsce takim ośrodkiem jest Oddział Geologii Morza PIG-PIB.

Połączenie informacji dotyczących wspólnych obszarów badań doprowadziło do zbudowania platformy wymiany danych geologicznych i geofizycznych.

Efektem tych prac jest jeden z elementów europejskiego systemu zarządzania danymi morskimi i oceanicznymi – "SeaDataNet". System ten gromadzi informacje o środowisku morskim i oceanie z różnych dziedzin nauki, przyczyniając się do interdyscyplinarnej wymiany informacji pomiędzy naukowcami, państwowymi służbami geologicznymi i innymi organizacjami.

eEarth

eEarth System eEarth umożliwiał użytkownikowi przeglądanie danych otworowych gromadzonych przez sześć europejskich służb geologicznych: brytyjską, holenderską, niemiecką, polską, czeską i litewską. System zawierał wielojęzyczną witrynę internetową z funkcjonalnością GIS, a dane otworowe mogły być wyświetlane w każdym z siedmiu języków: angielskim, holenderskim, niemieckim, polskim, czeskim, litewskim i włoskim. Projekt zamknięty, nieczynny..

21. konferencja GIC

GIC W 2006 roku pracownicy CBDG działając w imieniu PIG-PIB zorganizowali 21. konferencję GIC - Geoscience Information Consortium. W konferencji wzięło udział 33 przedstawicieli 22 narodowych służb geologicznych. Strona internetowa konferencji została stworzona w 2006 roku jako aplikacja flash. Ze względów bezpieczeństwa tego typu aplikacje są obecnie blokowane. Dlatego z oryginalnej aplikacji prezentujemy tylko ekrany i kluczowe informacje. Archiwalna wersja strony Konferencji GIC-21