Icon CBDG Cooperation Współpraca europejska: eEarth, GEOMIND, Geo-Seas, Waterprotect

Pracownicy tworzący CBDG są współautorami europejskich projektów eEarth, GEOMIND, Geo-Seas i WATERPROTECT. Dzięki międzynarodowej współpracy powstały dostępne w internecie wielojęzyczne aplikacje do udostępniania danych o otworach wiertniczych i badaniach geofizycznych, także z terenów morskich.

Waterprotect

waterprotect Zespół CBDG w ścisłej współpracy z hydrogeologami PIG-PIB oraz polskimi partnerami: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, wziął udział w Projekcie Waterprotect (2017-2020), który miał na celu wypracowanie nowoczesnych zasad gospodarowania zasobami wodnymi i efektywnej ochrony wód na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo. Projekt był realizowany 7. krajach Europy w zlewniach różnych rzek łącznie przez 28 firm i instytucji. W jego wyniku powstało między innymi tzw. narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie zlewnią. W ten sposób siłami pracowników CBDG powstało dedykowane repozytorium zharmonizowanych danych i dwie aplikacje mapowe: Portal WATERPROTECT i Aplikację mobilną WATERPROTECT, prezentujące różnego typu dane przydatne w zarządzaniu zlewnią.

GEOMIND

cbdg_geomind Zespół tworzący CBDG w ścisłej współpracy z innymi zakładami PIG brał czynny udział w międzynarodowym projekcie GEOMIND. Projekt był wykonywany przez konsorcjum złożone z 12 instytucji partnerskich z 9 krajów europejskich. W ramach tego projektu został uruchomiony internetowy wielojęzyczny portal integrujący dane geofizyczne pochodzące z zasobów poszczególnych krajów zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Przygotowane zostały także międzynarodowe standardy reprezentacji zarówno metadanych, jak i danych szczegółowych, co stanowiło wsparcie dla dalszej integracji i rozpowszechniania europejskich czy globalnych zasobów geoinformacji. Projekt zamknięty, nieczynny.

Geo-Seas

Geo-Seas Geo-Seas jest projektem, którego celem jest zebranie w jednym miejscu informacji o danych z dziedziny geologii i geofizyki pozyskanych podczas badań morskich obszarów Europy. Dane te pochodzą z 26. ośrodków badawczych znajdujących się w 17. państwach. W Polsce takim ośrodkiem jest Oddział Geologii Morza PIG-PIB.

Połączenie informacji dotyczących wspólnych obszarów badań doprowadziło do zbudowania platformy wymiany danych geologicznych i geofizycznych.

The effects of these works are one of the segments of the European system of management of marine and ocean data - "SeaDataNet". This system collects information about the marine environment and ocean from various fields of science, contributing to the interdisciplinary exchange of information between scientists, state geological surveys, and other organizations.

These vocabularies have been prepared by a specialists of stratigraphy mainly from the Polish Geological Institute-National Research Institute and the University of Warsaw in accordance with the guidelines of the International Commission on Stratigraphy (ICS) and the Polish Principles of Stratigraphy. The work was carried out until 2012 and it terminated. The current contents of vocabularies still so require cleaning works and updates. We hope to resume the cooperation with specialists and complete the work.

eEarth

eEarth System eEarth umożliwiał użytkownikowi przeglądanie danych otworowych gromadzonych przez sześć europejskich służb geologicznych: brytyjską, holenderską, niemiecką, polską, czeską i litewską. System zawierał wielojęzyczną witrynę internetową z funkcjonalnością GIS, a dane otworowe mogły być wyświetlane w każdym z siedmiu języków: angielskim, holenderskim, niemieckim, polskim, czeskim, litewskim i włoskim. Projekt zamknięty, nieczynny..

21. konferencja GIC

GIC W 2006 roku pracownicy CBDG działając w imieniu PIG-PIB zorganizowali 21. konferencję GIC - Geoscience Information Consortium. W konferencji wzięło udział 33 przedstawicieli 22 narodowych służb geologicznych. Strona internetowa konferencji została stworzona w 2006 roku jako aplikacja flash. Ze względów bezpieczeństwa tego typu aplikacje są obecnie blokowane. Dlatego z oryginalnej aplikacji prezentujemy tylko ekrany i kluczowe informacje. Archiwalna wersja strony Konferencji GIC-21