Ikona Podsystemu CBDG Dokumenty Podsystem CBDG Dokumenty

Podsystem Dokumenty Centralnej Bazy Danych Geologicznych należy do najważniejszych zasobów danych cyfrowych PIG-PIB. Przechowywane są w nim dane katalogowe archiwalnych opracowań geologicznych z (Centralnego Archiwum Geologicznego) w Warszawie, jego filiach w oddziałach regionalnych PIG–PIB, a także z ponad 100 archiwów w kraju. Podsystem CBDG Dokumenty jest największym zbiorem tego typu danych i zawiera informacje o ponad 870 000. opracowań z różnych dziedzin geologii. Dane te pochodzą częściowo ze starszych baz danych, które prowadzono w Centralnym Archiwum Geologicznym, w Zakładzie Geofizyki i w Ośrodku Geologicznej Informacji Przestrzennej PIG–PIB, a także w SEGI–PBG. Część danych zgromadzono w ramach prac nad systemem INFOGEOSKARB.

Dostęp do danych

Aplikacja CBDG Dokumenty

Ekran startowy Aplikacji CBDG Dokumenty Od samego początku działania CBDG informacje o archiwalnych dokumentacjach były on publicznie i bezpłatnie udostępniane w Internecie za pomocą dedykownej im aplikacji. Dostępna aktualnie wersja Aplikacji CBDG Dokumenty posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania, co pozwala w łatwy sposób dotrzeć do informacji o archiwalnych opracowaniach geologicznych zgromadzonych w CAG i innych archiwach w Polsce.

Dostosowywanie do wielkości ekranu

"Ekran Aplikacji CBDG Dokumenty - pełny ekran" Aplikacja CBDG Dokumenty jest oczywiście przystosowana do korzystania na urządzeniach mobilnych ale zawiera też funkcjonalność przydatną na bardzo dużych monitorach - przełącznik pełnoekranowy, który może być przydatny, przy przeglądaniu wyszukanych dużych ilości danych.

Wyszukiwanie

"Ekran Aplikacji CBDG Dokumenty - wyszukiwanie" Aplikacja CBDG Dokumenty wykorzystuje różne mechanizmy wyszukiwania: porównawcze, pełnotekstowe i złożone. Aby móc w pełni korzystać ich możliwości warto zapoznać się z objaśnieniami zawartymi w "Pomocy" do aplikacji. Dodatkowo przy każdym polu do wyszukiwania znajduje się podpowiedź dedykowana temu konkretnemu zapytaniu.

Porcjowanie i sortowanie danych

 "Ekran Aplikacji CBDG Dokumenty - porcjowanie danych" Domyślnie wyniki wyszukania są sortowanie alfabetycznie według tytułów. Aplikacja umożliwia dodatkowo sortowanie rosnąco lub malejąco według roku powstania dokumentacji, lub jej identyfikatora w CBDG.
"Aplikacja CBDG Dokumenty - sortowanie"

Szczegóły dokumentacji - link do dodatkowych informacji

"Ekran Aplikacji CBDG Dokumenty - szczegóły" Komponent Aplikacji CBDG Dokumenty prezentujący szczegóły wyszukanego dokumentu, w zależności od jego zawartości, może zawierać linki do bardziej szczegółowych informacji w nim zawartych, a prezentowanych w innych aplikacjach internetowych, np.: Otwory wiertnicze, czy Sejsmika. Również odwrotnie, do tego właśnie komponentu prowadzą przekierowywania z innych aplikacji dziedzinowych.

Zamawianie dokumentacji - eksport listy

"Ekran Aplikacji CBDG Dokumenty - zamówienie" Aplikacja CBDG Dokumenty umożliwia dodanie wyszukanych dokumentów "do listy". Jej zawartość można potem przeglądać a w razie potrzeby usuwać z niej poszczególne dokumenty. Informacje o wybranych ostatecznie dokumentach można przyciskiem "Przygotuj zamówienie" wyeksportować do pliku xls. Takie zestawienie może być pomocne przy zamawianiu konkretnych pozycji z archiwów.