Ikona Podsystemu CBDG Otwory wiertnicze Podsystem CBDG Otwory wiertnicze

Podsystem Otwory wiertnicze Centralnej Bazy Danych Geologicznych zawiera informacje o wierceniach wykonywanych w Polsce od końca XIX wieku do chwili obecnej. Informacje o otworach wiertniczych i prowadzonych w nich badaniach udostępniane są na kilka sposobów, jako: usługi mapowe, i warstwy tematyczne w Aplikacji GeoLOG i Portalu GEOLOGIA, plik SHP do pobrania oraz za pomocą Aplikacji CBDG Otwory wiertnicze.

Dostęp do danych

Aplikacja CBDG Otwory wiertnicze

Dostępna publicznie Aplikacja CBDG Otwory wiertnicze posiada zaawansowane możliwości wyszukiwania i prezentacji danych. Udostępnia między innymi szczegółowe informacje o profilach stratygraficznych, litologicznych, badaniach geofizycznych i rdzeniach wiertniczych. Ekran startowy Aplikacji CBDG Otwory wiertnicze

Przeglądarka profilowa

Przeglądarka profilowa jest częścią Aplikacji CBDG Otwory wiertnicze, która umożliwia przedlądanie danych z otworu w formie graficznej.
UWAGA! Dostęp do niektórych informacji, takich jak np. pomiary geofizczne wymaga uzyskania zgody. Ekran Aplikacji CBDG Przeglądarka profilowa otworów wiertniczych