Ikona CBDG Rdzenie Podsystem CBDG Rdzenie

Podsystem Rdzenie Centralnej Bazy Danych Geologicznych przechowuje szczegółowe dane o skrzyniach z rdzeniami zgromadzonymi w archiwach rdzeni wiertniczych i próbek. Jest on ściśle powiązany z Podsystemem CBDG Otwory wiertnicze. Znajdują się tu informacje o rdzeniach wiertniczych z ponad 9000. otworów wiertniczych przechowywanych w archiwach: PIG-PIB, PGNiG, Lotos i Instytutu Geofizyki PAN.

Dostęp do danych

Informacje o rdzeniach wiertniczych dostępne są poprzez Aplikację CBDG Otwory wiertnicze.

Rdzenie w Aplikacji CBDG Otwory wiertnicze

Ekran z rdzeniami w Aplikacji CBDG Otwory wiertnicze