Portal GEOLOGIA

Ekran Portalu danych przestrzennych GEOLOGIA Mapowy Portal GEOLOGIA jest przykładem nowoczesnego rozwiązania technologicznego w służbie geologii. Bazując na usługach mapowych dostarczanych z największej bazy danych geologicznych – CBDG, Portal GEOLOGIA stwarza możliwości dotarcia do nawet bardzo szczegółowych danych wprost z mapy. Pod adresem https://geologia.pgi.gov.pl, w jednym miejscu mieści się ogrom wiedzy z wielu dziedzin geologii – efekt prac terenowych i szczegółowych badań wielu pokoleń geologów.

Podzielone na tematyczne kategorie zasoby danych można tu w łatwy sposób przeglądać na wiele sposobów. Portal pozwala na konstruowanie zapytań przestrzennych i wyszukiwania interesujących treści formularzami. Wyszukane informacje dostępne są w formie zestawień tabelarycznych z możliwością ich sortowania i eksportowania do pliku. Stworzone w trakcie pracy kompozycje mapowe można zapisywać a także wygenerować dla nich kod gotowy do osadzenia na innych stronach www.

Instrukcja obsługi Portalu GEOLOGIA

 • Kliknięcie - wyświetlenie informacji i wybranym obiekcie w oknie podręcznym. W oknie tym znajdują się linki ... rozwijający listę opcji przeglądania oraz Powiększ do. Może być też dodatkowy link Zobacz więcej prowadzący do innych dziedzinowych aplikacji z szerszym zakresem informacji o obiekcie.
 • Kliknięcie podwójne - powiększenie skali mapy
 • Kręcenie kółkiem myszki - powiększenie/pomniejszanie skali mapy.
 • Ciągnięcie - przesuwanie obrazu mapy.

Menu lewe

 • Powiększ - powiększenie skali mapy
 • Pomniejsz - zmniejszanie skali mapy
 • Domyślny zakres - powrót do początkowego widoku mapy
 • Moja lokalizacja - za pomocą sygnału nawigacji GPS lub lokalnych sieci Wi-Fi aplikacja jest w stanie przesunąć i powiększyć obraz mapy do lokalizacji, w której się znajdujemy
 • Poprzedni zasięg - cofnięcie do poprzedniego widoku mapy
 • Następny zasięg - przejście do następnego widoku mapy
 • Pomiar - pomiary odległości i powierzchni lub wyszukiwanie współrzędnych punktu
 • Klasyfikowanie - wybieranie obiektów na mapie
 • Analiza zdarzenia - wykonywanie analiz przestrzennych
 • Zaznaczanie - zaznaczanie obiektów na mapie
 • Znajdź adres lub miejsce - wyszukiwanie miejsc, adresów pocztowych, np.: Babia Góra, Warszawa, ul. Rakowiecka 4 a także według współrzędnych - stopnie w zapisie dziesiętnym (DD), czyli np. 52.208853, 21.013119

Menu prawe

 • Informacje - informacja o źródłach danych
 • Pomoc - szczegółowy opis działania aplikacji
 • Zapytanie - wyszukiwanie obiektów według ich danych atrybutowych i przestrzennych
 • Dodaj dane- dodawanie nowych warstw tematycznych
 • Legenda - opisy obiektów widocznych na mapie
 • Lista warstw – włączanie i wyłączanie widoczności warstw wewnątrz usług mapowych oraz dostosowanie ich przezroczystości
 • Zakładka - zapisywanie kompozycji mapowej w postaci widoku, który można będzie w przyszłości wczytać.
 • Galeria map bazowych – wybór mapy podkładowej
 • Udostępnianie - różne sposoby podzielenia się mapą:
  • Gotowy kod do osadzenia mapy na dowolnej stronie www,
  • Link do mapy, który można np. wysłać e-mailem,
  • Opublikowanie aktualnie oglądanej mapy w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter.
 • Zasady korzystania - warunki korzystania z publikowanych danych
 • Kontakt - dane kontaktowe

Tabela atrybutów (na dole)

 • Wyświetla widok tabelaryczny atrybutów obiektów z warstw tematycznych mapy

Uwaga!

Widoczność obiektów na mapie - ze względu na dużą liczbę szczegółów lub bardzo dużą liczbę obiektów na niektórych warstwach, ich oglądanie jest możliwe tylko dla mniejszych fragmentów Polski, to znaczy w większych skalach.

Zestaw dostępnych funkcjonalności (widżetów) może różnić się, w zależności od specyfiki warstw tematycznych danej dziedziny.