Ikona CBDG Geoportal CBDG Geoportal danych przestrzennych

Dane przestrzenne są kluczowym zasobem CBDG, bo wszystkie dane z każdej dziedzin geologii mają odniesienie do punktu w terenie. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie już przetworzonych danych przestrzennych jest bardzo ważnym obszarem działalności CBDG. Dane przestrzenne tworzą nieformalny 9. Podsystem CBDG. Podstawowym sposobem ich udostępniania są usługi sieciowe. Są one wykorzystywane przez specjalistyczne aplikacje zapewniające dostęp do danych przestrzennych z różnych dziedzin geologii. Poza tym dane te są również udostępniane w formie plików SHP. Spośród wielu aplikacji CBDG, cztery z nich są szczególnie dedykowane do obsługi danych przestrzennych.

Więcej informacji:

Dostęp do danych przestrzennych