Ikona CBDG Punkty badawcze Podsystem CBDG Punkty badawcze

Podsystem Punkty badawcze Centralnej Bazy Danych Geologicznych przechowuje dane o wszelkich punktach badań, które nie są otworami wiertniczymi. W trakcie prac terenowych geolodzy często dokonują różnego typu pomiarów, rejestracji, poboru próbek lub obserwacji. Lokalizacja punktu i informacje o nim mają kluczowe znaczenie dla późniejszych interpretacji uzyskanych z tego miejsca danych. Pobierane w terenie, z takich punktów próbki często później badane są także w różnych laboratoriach. Wyniki tych badań, w postaci pomiarów laboratoryjnych trafiają następnie do Podsystemu CBDG Analizy, ściśle powiązanego z Podsystemem CBDG Punkty badawcze. Informacje o miejscach opróbowań różnego rodzaju prac terenowych, czyli punków badawczych na lądzie i obszarach morskich oraz informacje o prowadzonych tam badaniach udostępniane są na kilka sposobów, jako: usługi mapowe, i warstwy tematyczne w Aplikacji GeoLOG i Portalu GEOLOGIA oraz plik SHP do pobrania.

Dostęp do danych