CBDG Menedżer pobierania

Ekran Aplikacji CBDG Menedżer pobierania Aplikacja CBDG Menedżer pobierania bezpłatnie udostępnia do pobrania w formie plików SHP (Shapefile) dane przestrzenne z zasobów CBDG. Co prawda użytkownicy coraz częściej korzystają z danych przestrzennych udostępnianych w formie mapowych usług sieciowych (Aplikacja CBDG GIS), ale pliki SHP mają też swoje zalety i zwolenników dlatego ich pobieranie nadal cieszy się dużym powodzeniem. Od roku 2010, kiedy CBDG po raz pierwszy udostępniła pliki do samodzielnego pobrania, do roku 2021 pobrano ich 152 tysiące i w tym okresie zarejestrowano 27 tysięcy użytkowników pobierających dane.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://dm.pgi.gov.pl

W aplikacji CBDG Menedżer pobierania dostępne są dane z różnych dziedzin geologii (kolejność według popularności pobierania):

  • Surowce mineralne,
  • Hydrogeologia,
  • Otwory wiertnicze,
  • Geofizyka,
  • Geologia inżynierska,
  • Dane środowiskowe,
  • Geologia dna Bałtyku.

Poza danymi geologicznymi z PIG–PIB bardzo często pobierana jest mapa makroregionów Polski, stworzona przez Instytut Ochrony Środowiska–PIB. Powstała ona na podstawie podziału fizyczno-geograficznego opracowanego przez prof. Jerzego Kondrackiego (1998, 2002).

Niektóre z plików do pobrania są "długowieczne" i mają po kilka lat, inne jak np. otwory wiertnicze, czy kontury złóż aktualizowane są codziennie rano, co wprost wynika z dynamiki zmian w źródłowych zasobach danych. W zdecydowanej większości aktualizacja plików odbywa się całkowicie automatycznie.

Aby pobrać jeden, lub wiele plików użytkownik podaje jedynie adres e-mail, na który ma zostać wysyłany unikalny link do pobrania. Link jest ważny 24 godziny. Warto pamiętać o tym, zwłaszcza w przypadku plików, które aktualizowane są codziennie rano. Dlatego zalecamy na ile to możliwe korzystanie jednak z danych udostępnianych w formie usług mapowych, bo te są zawsze aktualne (CBDG GIS).

Pobieranie plików możliwe jest również poprzez inne aplikacje, czy strony internetowe, które pełnią funkcję pośredniczącą, wyświetlając formularz do zamawiania plików aplikacji CBDG Menedżer pobierania, bo to właśnie ona odpowiada za proces obsługi wszystkich zamówień na pliki SHP.

Aplikacja CBDG Menedżer pobierania jest w 100%. dostosowana jest do korzystania na urządzeniach mobilnych.

Informacja o plikach udostępnianych w formacie SHP