Aplikacja CBDG GIS

Ekran Aplikacja CBDG GIS Aplikacja CBDG GIS służy do efektywnego wyszukiwania i przeglądania udostępnianych w sieci zasobów CBDG. Są tu zebrane informacje ze wszystkich dziedzin geologii. Aplikacja ta bazuje przede wszystkim na usługach mapowych dostarczanych z serwera danych przestrzennych CBDG. Dodatkowo aplikacja prezentuje dane także z innych serwerów PIG–PIB: Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://gis.pgi.gov.pl

W oknie mapy aplikacji można na żywo podejrzeć zawartość danego zbioru danych i szybkość działania usługi mapowej, która je udostępnia. W zależności od specyfiki danych mogą one być udostępnione przez usługi: WMS, WFS, REST. Ponadto w aplikacji CBDG GIS można zamówić do pobrania dane przestrzenne w formie spakowanego pliku SHP. Ta ostatnia funkcjonalność realizowana jest za pośrednictwem innej aplikacji CBDG Menedżer pobierania, bo to właśnie ona odpowiada za proces obsługi zamówień na pliki SHP. Natomiast aplikacja CBDG GIS jedynie pośredniczy w tej operacji za pomocą wyskakującego okna formularza do zamawiania plików.

W aplikacji znajduje się bardzo długa i rozszerzająca się lista zbiorów danych przestrzennych z różnych dziedzin geologii. Są one pogrupowane tematycznie, np.: Surowce mineralne, Geofizyka, Hydrogeologia, Bałtyk i inne. Aby można było szybko odszukać potrzebne informacje, w aplikacji znajduje się okienko wyszukiwania, gdzie po wpisaniu kilku liter użytkownik może łatwo dotrzeć do konkretnego zasobu informacyjnego. Przy wyszukiwaniu wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia.

Aplikacja CBDG GIS jest w 100%. dostosowana jest do korzystania na urządzeniach mobilnych.

Informacja o formatach udostępnianych danych

Film prezentujący informacje o aplikacji CBDG GIS (6 min.)

Film prezentujący informacje o aplikacji CBDG GIS (6 min.)